กิจกรรมวิทยาลัย

วันศุกร์ ที่ 6 มกราคม 2566 วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยการจัดการเรียนขั้นพื้นฐานระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระและโรงเรียนโพนเมืองน้อย ในรายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ พิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft Excecและบัญชีธุรกิจบริการ โดยครูผู้สอน ครูเฉลิมศักดิ์ ภิญโยฤทธิ์ ครูอังสุมาลิน ภิญโยฤทธิ์ ครูสุจิวรรณ ไชยจันทร์และครูอรอนงค์ วงษ์ชมภู เพื่อเน้นให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติเน้นการสร้างความเข้าใจ การนำไปใช้และการประยุกต์ ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนที่เป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *