กิจกรรมวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วยนายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายไตรรงค์ ลูกอินทร์ ครูที่ปรึกษาชมรมลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เข้ารับมอบธงรางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประเภทลูกเสือวิสามัญ ระดับจังหวัด และเกียรติบัตรรางวัลชมเชย ระดับประเทศ ประจำปี 2565 และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และคณะกรรมการจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 11/2565) ณ ห้องประชุมพญานครินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตา สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. (ใช้สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน หรือ หนังสือรับองผลการเรียน) 📆เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 65 ถึง 31 มกราคม 2566 📌ระดับ ปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ , ช่างกลโรงงาน , ช่างไฟฟ้ากำลัง , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ , การบัญชี , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 📌 ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล , สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ , สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 📚รายละเอียดการรับสมัคร👇 https://drive.google.com/…/1KmhkV581f-nS…/view… 🌐สมัครเรียนออนไลน์ 👇 https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=register 📞ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 045-989658 ต่อ 102 หรือ งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร