กิจกรรมวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน เป็นประธานในพิธี และประกอบพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในวันพุธ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนา บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้นำชุมชน นำสำรวจพื่นที่เวลา 14.00 น.นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนาเวลา 15.00 น.เดินทางเข้าพบนายสัมฤทธิ์ เผ่าผม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เพื่อประสานขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนา