กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนา บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ บ้านจิก ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้นำชุมชน นำสำรวจพื่นที่เวลา 14.00 น.นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าพบนายปรัชญา พิมพาแป้น นายอำเภอพนา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนาเวลา 15.00 น.เดินทางเข้าพบนายสัมฤทธิ์ เผ่าผม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กลอน เพื่อประสานขั้นตอนการดำเนินการจัดทำเอกสารในการจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพนา

กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 21 มกราคม 2563นายศรีชัย  พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอหัวตะพานในเวลา 13.00 น. นายพรหมพิริยะ  พรหมสูตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับนายศรีชัย  พรประชาธรรม  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน  พร้อมทั้งมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนอาชีวะศึกษา ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูภาพเพิ่มเติม…