กิจกรรมวิทยาลัย

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน พร้อมด้วย นางสาวนงรัก บุญเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ , นายณรงค์ศักดิ์ ศรีชาติ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ,นางสาวอัจฉรา ทองจันทร์ หัวหน้างานความร่วมมือ และนายอภิเชษฐ์ ศรีสุราช ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้านิเทศติดตามนักเรียน นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ ด้านหลักสูตร และด้านการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จริงในสถานประกอบการ ที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท เอสที เอ็นจิเนียริ่ง 2021 จำกัด จังหวัดปทุมธานี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *