ข่าวประชาสัมพันธ์

เลือกเรียนสาขาที่ใช่ ที่วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน📌 ————————————————- 📣📣เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2566 ระดับ ปวช. – สาขางานยานยนต์ – สาขางานเครื่องมือกล – สาขางานไฟฟ้ากำลัง – สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ – สาขางานการบัญชี – สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ – สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับ ปวส. – สาขางานเทคนิคยานยนต์ – สาขางานไฟฟ้ากำลัง – สางางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม – สาขางานการบัญชี – สาขางานธุรกิจดิจิทัล รายละเอียดการรับสมัคร 👇👇 https://drive.google.com/…/16EADwVuZJkYNgSsE6pP…/view… โดย : งานประชาสัมพันธ์