กิจกรรมวิทยาลัย

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสุทธิชัย สายทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชองผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fixit -จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในงานมีประชาชนได้มาลงทะเบียนนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร และรถจักรยานยนต์มาซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสุทธิชัย สายทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน ได้กล่าวรายงานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ชองผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fixit -จิตอาสา) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนายดาบชัย พิทักษ์เทพสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งในงานมีประชาชนได้มาลงทะเบียนนำเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือทางการเกษตร และรถจักรยานยนต์มาซ่อมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม สถานที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ