ติดต่อ

 

วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
เลขที่ 53 หมู่ 3 ถนนหัวตะพาน-บ้านขมิ้น ตำบลหนองแก้ว
อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37240
โทรศัพท์ 0-4598-9658, โทรสาร 0-4598-9613